Publisert 11.12.2018
Detaljregulering for massetak Middagshaugen.jpg

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen bnr. 93 bnr. 1 m. fl. i Vågsøy kommune.

Kvernevik AS er forslagsstillar og OSE ingeniørkontor AS er plankonsulent for planarbeidet. 

Lokalisering
Planområdet ligg aust for Allmenningsfjellet, om lag 300 m nord for kryss mellom  riksveg 15 og fylkesveg 618, i Vågsøy kommune.
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering