2. gongs høyring av nye vegnamn

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete I samband med kommunereforma har det kome fram at Vågsøy kommune og Flora kommune har tre vegar med like namn.
På grunn av at man ikkje kan ha to like vegnamn i ei kommune, har ein kome fram til at vegane med færrast adresser må byte namn.

Referansegruppa har gått igjennom innsendte forslag og har innstilt fylgjande erstatningar for vegnamn.

«Lyngstien» som erstatning for «Lyngvegen» i Holvik
«Kaivegen» som erstatning for «Sjøvegen» i Almenning.
«Kongshaugen» som erstatning for «Fjellvegen» i Måløy.

Frist for å kome med merknad til desse namna er satt til 16.05.2019.

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 09.04.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering