Adresseprosjekt - innkomne navneforslag

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Fristen for innsending av navneforslag i forbindelse med adresseprosjektet er nå ute.

Prosjektgruppen vil jobbe seg gjennom alle forslagene som har komt inn, før det vil bli samarbeid med representanter fra befolkningen i kommunen. Det vil bli satt ned en referansegruppe med blant annet deltakere fra Vågsøy Historielag som vil arbeide sammen med prosjektgruppen vedrørende navngivning av samtlige veier i kommunen. Vi ber om at interesserte tek kontakt dersom dei vil vere med i referansegruppa. Dersom vi ikkje får nokon som melder interesse vil vi kontakte eit utval av dei som har sendt innspel. Det har kommet inn mange forslag de siste dagene, og det er få veistrekninger som står uten noen forslag. De veiene / stedene som står uten noen forslag vil det her legges opp til bruk av kjente historiske navn som er benyttet, og det som evt. brukes i dag på folkemunne.

Prosjektgruppen har planlagt å legge frem ett forslag til formannskapet som har neste møte 27.03.2014. Deretter skal navneforslagene annonseres i Fjordenes Tidende, legges ut på kommunens hjemmeside, sendes Stedsnavntjenesten hvis det er nye navn som de ikke har uttalt seg om tidligere, og sendes berørte grunneiere hvis forslaget gjelder endring av eksisterende vegnavn.

Se her (PDF, 85 kB) for innkomne navneforslag.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering