Akseptkriteria og mal for ROS-analyse

Akseptkriteria og mal for ROS analyse-rev. 2015 - Klikk for stort bilete Det er krav i plan- og bygningslova til at arealplanar tek omsyn til risiko og sårbarheit (ROS) som kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdiar.

Dersom det ikkje er utført tilfredsstillande ROS-analyser av arealplanar, kan kommunen verte erstatningsansvarleg for hendingar dersom det ikkje er gjort tilstrekkelege undersøkingar og vurderingar før det vert utarbeidd plan og gitt byggjeløyve.

Norsk Standard NS 5814:2008 viser til at akseptkriteria som vert lagt til  grunn for ROS-analysen, skal vedtakast i ansvarleg organ før ein startar på sjølve analysen. Vågsøy kommunestyre har i sak K-004/15 den 29.01.2015 vedteke reviderte kriteria.

Akseptkriteria og mal for ROS-analyse. (PDF, 2 MB)

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 09.02.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering