Alarmtelefonen for Barn og Unge

Er du redd når du er heime?

Blir du utsett for vold eller overgrep? Eller rusar dei vaksne seg?
Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.
Ring òg dersom du trur at nokon andre har det slik.

Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge.
Alarmtelefonen er open når barneverntenestekontora er stengde.

I vekedagar er han open frå kl 15:00 om ettermiddagane og til kl 08:00 morgonen etter:
Ihelgane er han open heile døgnet.

Sjå også nettsida: 116111.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering