Eigedomsskatt Vågsøy kommune - Informasjon

Eigedomsskatt vart innført i Vågsøy kommune frå og med 2009.

Eigedomsskatt vert fakturert 2 gongar i året saman med kommunale avgifter i april og oktober månad.  

Eigedomsskatt på under kr. 1.000,- vert fakturert 1 gong pr. år i 1. termin - i april månad.
Spørsmål om eigedomsskatt kan rettast til: post@vagsoy.kommune.no  eller til sentralbord tlf. 57 84 50 00.

I vedlagde filer finn du meir informasjon om eigedomsskatt, takseringsreglar m.m.