Høyring: Lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Kinn kommune

Kinn kommunevåpen JPEG.jpg - Klikk for stort bilete

Plan og samfunnsutvalet i Kinn kommune viser til Forvaltningslova § 37 og informerer om at det er utarbeidd forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg etter forurensingsloven.

Vi viser til Forvaltningslova sine reglar og ber om uttale før forskrifta vert endeleg vedtatt. Forskrifta ligg til gjennomsyn på Kinn kommune, Flora kommune og Vågsøy kommune sine heimesider, og på servicetorga til Flora og Vågsøy kommunar.

Frist for innspel er sett til 19.12.2019 – og sendast til Kinn kommune, post@vagsoy.kommune.no eller per post til Kinn kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.

Høyringsdokument: Lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Kinn kommune

Publisert av Mari Halsør Larsen. Sist endra 20.11.2019

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering