Kunngjering av offentleg ettersyn av Kommunedelplan for oppvekst Vågsøy kommune 2013-2025 kvalitetsdelen

Bilde Kommunedelplan - Klikk for stort bilete I sak 043/13 den 13.06.2013 vedtok utval for plansaker, i medhald av pbl § 11-14, å leggje kvalitetsdel til kommunedelplan for oppvekst ut til offentleg ettersyn.

Kommunedelplan for oppvekst, kvalitet og struktur, låg ute til høyring i perioden 22.10.2012 – 03.12.2012. På bakgrunn av høyringsuttalane vedtok planutvalet i sak 008/13 den 31.01.2013 å skilje arbeidet med kvalitet og struktur frå kvarandre. Det er på grunnlag av høyringsinnspela til kvalitetsdelen arbeidd vidare med hovudgrep for kvalitet i oppvekstplanen.

I sak 043/13 den 13.06.2013 vedtok utval for plansaker, i medhald av pbl § 11-14, å leggje kvalitetsdel til kommunedelplan for oppvekst ut til offentleg ettersyn.

Planen er elektronisk tilgjengeleg her (PDF, 9 MB) og i papirversjon på servicetorget på Rådhuset i Måløy.

Frist for innspel til planen er 06.09.2013.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 18.07.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering