Kunngjering av vedtak av Kommuneplan for Vågsøy 2013-2025, samfunnsdelen

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Vågsøy kommunestyre vedtok den 20.06.13 i K-sak 056/13, med heimel i Plan- og bygningslova § 11-15, ”Kommuneplan for Vågsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen».

I kommuneplanen er det fokus på at Vågsøy kommune skal vere ein god stad å bu, Forside kommuneplan vedtatt 20.06.2013 - Klikk for stort bilete

bygd på visjonen VEKST OG TRIVSEL. Vi skal aktivt utvikle regionen vår med attraktive arbeidsplasser og eit levande sentrum i kommunen. Kulturen vår skal kjenneteiknast av at vi er opne og inkluderande, at vi vågar og er utviklingsorienterte.

Planen er elektronisk tilgjengeleg her (PDF, 7 MB) og i papirversjon på servicetorget på Rådhuset i Måløy.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 21.06.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering