Kontrollutval 2015 - 2019

Møte 1r - Klikk for stort bilete

Kontrollutvalet er oppretta av kommunestyret i medhald av kommunelova § 77.

Kontrollutvalet skal m.a. føre det løpande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret

Kontrollutvalet har 5 medlemmer med varamedlemmer valde etter § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalg 2015 - 2019
Kontrollutvalg 2015 - 2019
NavnMedlemsstatusTlf.epost
Inger Grete Dalehamn1. leder922 09 251plinger1@online.no
Jostein Mykland2. medlem990 28 743jostein.mykland@gmail.com
Jetmund Nyvang3. medlem900 29 379jenyvang@online.no
Olav Gjesdal4. medlem908 39 094gjesdale@online.no
Klaus Iversen5. medlem915 35 164ki@advokat-iversen.no
Ingolf Bergh1. vara918 51 808ingolf.bergh@gmail.com
Helen Hjertaas2. vara415 30 832helen.hjertaas@sfj.no
Arvid Sørpoll3. vara911 87 991
Randi Husevåg4. vara951 01 806rh@nordplan.no
Paul Inge Angelshaug5. vara473 47 070paul-inge@holvik.no
Knut Holvik6. vara907 67 469knut.dag.holvik@gmail.com
Andreas L. Wik7. vara911 88 002andwik@online.no