Administrasjonsutval (ADMU) 2015 - 2019

Møte 1r - Klikk for stort bilete

Følgande er valde som Administrasjonsutval (ADMU) for perioden 2015 - 2019:

Leiar
1. Ordførar
Personleg vara:
1. Varaordførar

Medlem:
1. Daniel Henriksson
Personleg vara:
1. Geir Oldeide

Medlem:
1. Kjell-Bjørn Refvik
Personleg vara:
1. Linda Vika

I tillegg kjem representantar for arbeidstakarane:

Medlemmer:
1. Lindis Husevåg (LO)
2. Hilmar Kråkenes (UNIO)
Varaer:
1. Heidi Rønhovde (LO)
2. Berit Skavøypoll (UNIO)