Vegadresser i Vågsøy kommune - Hvem kan komme med forslag til vegnavn?

Hvem kan komme med forslag til vegnavn?

Alle innbyggere i kommunen kan komme med forslag til vegnavn, og vi inviterer både privatpersoner, lag- og foreninger til å sende inn sine forslag på vegnavn innen 31.01.2014. Kart som viser de forskjellige adresseparseller vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider, og kommunens servicetorg eller dere kan selv ta direkte kontakt med Plan- og utvikling i kommunen. 

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015