Vegadresser i Vågsøy kommune - Saksgang

Saksgang

Arbeidet med å tildele vegnavn kan kort oppsummeres slik:

  • Dele inn vegnettet i adresseparseller
  • Samle inn forslag til vegnavn
  • Prosjektgruppen innstiller på forslag til vegnavn
  • Navneforslag legges ut på høring i kommunen
  • Navneforslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten
  • Formannskapet vedtar vegnavn
  • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen på eiendommen
  • Kommunen setter opp nødvendige vegskilt
  • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus
Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering