Vegadresser i Vågsøy kommune - Saksgang

Saksgang

Arbeidet med å tildele vegnavn kan kort oppsummeres slik:

  • Dele inn vegnettet i adresseparseller
  • Samle inn forslag til vegnavn
  • Prosjektgruppen innstiller på forslag til vegnavn
  • Navneforslag legges ut på høring i kommunen
  • Navneforslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten
  • Formannskapet vedtar vegnavn
  • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen på eiendommen
  • Kommunen setter opp nødvendige vegskilt
  • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus
Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015