Vegadresser i Vågsøy kommune - Kart og oversikter

Inndeling av vegnettet

Prosjektgruppen har ferdigstilt arbeidet med å dele vegnettet inn i passende adresseparseller / områder og vi har endt opp med totalt 89 adresseparseller / områder.

De adresseparsellene (vegene / områdene) som skal ha vedtatt offisielle vegnavn er markert med grønn farge, de vegene som er markert med rosa vil bli adressert til vegen de ligger til. De vil fungere som sideveger og ikke få egne vegnavn. De vegene som er markert med rødt har offisielle vegnavn, og de vegene som er markert med blått er veger som er tenkt omadressert.

Oversikt over parseller og koder:

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering