Vegadresser i Vågsøy kommune - Hvem kan komme med forslag til vegnavn?

Hvem kan komme med forslag til vegnavn?

Alle innbyggere i kommunen kan komme med forslag til vegnavn, og vi inviterer både privatpersoner, lag- og foreninger til å sende inn sine forslag på vegnavn innen 31.01.2014. Kart som viser de forskjellige adresseparseller vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider, og kommunens servicetorg eller dere kan selv ta direkte kontakt med Plan- og utvikling i kommunen. 

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering