Vegadresser i Vågsøy kommune - Viktig ved valg av vegnavn

Viktig ved valg av vegnavn

Husk at adressering og navngivning av veger først og fremst er et tiltak for at det skal være enkelt å finne fram for de som ikke er kjent i kommunen og for å sikre at nødetater og andre enkelt kan finne frem ved for eksempel en utrykning. Dette er ikke for at de som bor på et sted skal få en ”finest mulig” adresse.

Husk at vegnavnet ikke alltid trenger å ende på -vegen, bruk fantasien og finn på gode alternativer: -allé, -bakken, -haugen, -kroken, -lia, -stien, -svingen, -stubben, -toppen, -åsen eller rett og slett bare et stedsnavn som er beskrivende for området.

Navnene som vedtas må være lette å skrive, lese og å uttale. De må vare entydige, dvs. at vi kan bare ha en veg / område som heter for eksempel Kjærnli. Det vil heller ikke være tilstrekkelig om skrivemåten er ulik da det fonetisk vil høres likt ut, for eksempel Kjærnli og Tjernli. Vær også oppmerksom på at man ønsker å unngå å benytte navn som er i bruk i våre nabokommuner Selje, Eid og Vanylven, eller navn som er i bruk i kommunen.

Vegnavn med samme forstavelse bør ligge i nærheten av hverandre, slik at man slipper at det kan gi misforståelser ved utrykning fra nødetatene. Derfor bør man i størst mulig grad unngå å ha for eksempel Øvrestien i Holvik og Øvreveien på Raudeberg.

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller noe om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for adressevegnavn. Adressevegnavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør derfor ikke være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige hensyn, dvs. navn som er knyttet til et firma eller et bestemt eierskap til en bygning eller et område.

Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregel er at det bør gå minimum 5-10 år etter en persons død før navnet kan tas i bruk i en adresse.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering