Vegadresser i Vågsøy kommune - Hva er en adresse?

Hva er en adresse?

En vegadresse består av Adressenavn (gate-/vegnavn) + adressenummer (husnummer) med evt. bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203

Til nå er det bare Måløy by som har vedtatte vegadresser. Pr. 15.10.2013 hadde Vågsøy kommune totalt 2971 adresser, hvorav 778 er tilknyttet en vegadresse. De resterende 2193 benytter kun en matrikkeladresse, dvs. gårdsnummer, bruksnummer + evt. festenummer / seksjonsnummer + evt. bruksenhetsnummer.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering