Kommunedelplanar

Kommunen lagar kommunedelplaner for bestemte tema, tenesteområde  eller geografiske områder. Ein kommunedelplan er eit styringsdokument som fortel korleis kommunen skal utviklast på eit overordna nivå. Kommunedelplanar er meir detaljert enn kommuneplanen og har handlingsprogram som årleg vert rullert.

Gjeldande kommunedelplanar:

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering