Budsjett og handlingsdelen til kommuneplanen

Budsjett og handlingsplanen handlar om prioritering av ressursbruken i Vågsøy kommune.

Handlingsplanen omfattar alle tenesteområda og oppgåvene i kommunen, og skal gje ei oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i perioden planen gjelder for.

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringar, er en bindande plan for bruk av midlar i budsjettåret.

Vågsøy kommune handsamar årsbudsjettet og handlingsplanen samtidig. Det betyr at første året i handlingsplanperioden er budsjettet for inneverande år. Handlingsplanen skal omfatte minst dei neste fire årene. Den blir årleg revidert.

Sist endra 23.10.2014
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering