Budsjett og handlingsdelen til kommuneplanen

Budsjett og handlingsplanen handlar om prioritering av ressursbruken i Vågsøy kommune.

Handlingsplanen omfattar alle tenesteområda og oppgåvene i kommunen, og skal gje ei oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i perioden planen gjelder for.

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringar, er en bindande plan for bruk av midlar i budsjettåret.

Vågsøy kommune handsamar årsbudsjettet og handlingsplanen samtidig. Det betyr at første året i handlingsplanperioden er budsjettet for inneverande år. Handlingsplanen skal omfatte minst dei neste fire årene. Den blir årleg revidert.

Sist endra 23.10.2014
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering