Informasjon om sikring av hund - Bandtvang

Sikring av hund - Båndtvang - Klikk for stort bilete I Vågsøy kommune er det hundelova sine bestemmelsar som gjeld i forhold til bandtvang og sikring av hund. Også utanom sjølve bandtvangperioden skal du ha full kontroll over hunden din.

Kapittel 2 i hundelova har bestemmelsar om sikring av hund både i og utanom bandtvangperioden - f.eks:

 • Hunder kan vere lause berre når dei
  a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  b) er forsvarleg innegjerda på ein stad som ikkje er opent for allmenn ferdsel
 • Du skal ha kontroll med hunden når du har den i band
 • Du skal sjå til at hunden ikkje farer mot, hoppar på, forfølger eller stiller seg i vegen for folk som ikkje godtar dette
 • Du skal vise særleg aktsomheit der det er born
 • Du skal ikkje gå frå ein bunda hund rett ved inngangen til ein bygning som er open for allmennheita eller ved leikeplassar
 • I tida frå og med 1. april til og med 20. august skal ein hund bli holdt i band eller forsvarleg innegjerda eller innestengt
 • Kommunen kan gje forskrift om at hunder skal holdast i band eller forsvarleg innestengt eller innegjerda

Bandtvang er omtalt i Politivedtektene for Vågsøy som ligg på Lovdata. Sist endra 31.12.2006 for det som gjeld bandtvang, jfr. reglane i Hundelova av 04.07.2003.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering