Publisert 22.03.2019
Nye Kinn kommune

I medhald av valglova § 6-6 skal listeforslag til kommune- og fylkestingsvalet leggast ut til offentleg ettersyn etter kvart som dei er kommunen i hende. Listene skal handsamast og godkjennast av valstyret i møte 10. mai 2019.

Innkomne listeforslag

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering