Publisert 22.02.2018
50% stilling for tiltreding 01.05.2018 - 31.12.2018
 
Arbeidsoppgåver til stillinga:
  • Arbeide med trusopplæringa i Vågsøy sokn
  • Skule-kyrkje og barnehage-kyrkje oppgåver
 
Kvalifikasjonar:
  • Vi legg vekt på personlege eigenskapar.
  • Du har utdanning innan pedagogikk, kristendom eller andre relevante fag.
  • Du er sjølvstendig i ditt arbeid og har evne til samarbeid.
  • Du er kreativ og vil bidra til at vår visjon vert realisert.
 
Personar utan faglege kvalifikasjoner kan òg vere aktuelle for stillinga.
Første Førre | Neste Siste