Publisert 23.04.2018
Flora og Vågsøy

Vågsøy kommunestyre vedtok 30.03.2017 i K-sak 025/17 (PDF, 229 kB) å slå saman Vågsøy kommune med Flora kommune.

Vågsøy og Flora kommuner vart vedteke å slåast saman av Stortinget 08.06.2017 (PDF, 486 kB). Ny kommune trer i kraft seinast frå 01.01.2020.

Vågsøy kommunestyre vedtok 01.02.2018 i K-sak 010/18 (PDF, 503 kB) å gjennomføre folkerøysting om kommunesamanslåing med Flora kommune til Kinn kommune. Førehandsrøysteperioden er fom. 22.05.2018 tom. 08.06.2018.

For å kunne røyste på folkerøystinga må du stå innført i manntalet i Vågsøy kommune. Ved folkerøystinga har også alle som fyller 16 og 17 år i år høve til å røyste. 

Ta med gyldig legitimasjon.

Førehandsrøysting
Brevrøysting
Utlegging av manntal

Første Førre | Neste Siste