Publisert 19.06.2018
Tennebø

Vågsøy kommune vedtok, i samsvar med Plan- og bygningslova §12-12 og §12-14, Mindre reguleringsendring av Reguleringsplan for Tennebø, tilkomst til Måløy vgs(planid 201803), datert 30.04.2018 og 13.06.04.2018 og reviderte føresegner datert 13.06.2018. Planen er vedteken i formannskapsmøte 07.06.2018 i sak 138/18. Vedteken reguleringsplan er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

 

 

Første Førre | Neste Siste