Publisert 20.03.2018
Kommunevåpen std

Helse og omsorg avviklar hovudferie for sine tilsette i perioden 18.06.2018 - 19.08.2018.

Vi har trong for mange vikarar i denne perioden. Det er ein fordel om du kan arbeide heile eller store delar av ferieavviklingsperioden.

Alle søkjarar til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi ber om at referanse vert oppgjeve.

Søknadsfrist: 01.04.2018

Første Førre | Neste Siste