Publisert 30.01.2019
Demens-illustrasjon.jpg

No nærmar det seg oppstart av Pårørandeskulen i Vågsøy kommune for 2019. 

Skulen er for pårørande: Ektefelle, barn av, nær familie, nære vener av personar som er ramma av demenssjukdom.

Pårørandeskulen er eit samarbeid mellom Vågsøy kommune (For kommunen Hukommelsesteamet, leia av demenskoordinator Linda Blålid Lågeide) og Vågsøy Demensforening (leiar Ellinor Lillestøl). 

Skulen er ein kursmodell med faglege forelesingar og gruppesamtalar. Her får ein som pårørande  informasjon og støtte til å møte dei praktiske og kjenslemessige omstillingane og utfordringane som følgjer med omsorga for ein person med demenssjukdom.

Tema på kurskveldane er: Demens, nettverksarbeid, kommunikasjon/ det å vere pårørande, velferdsteknologi, aktivitet og meistring og tenester i Vågsøy kommune.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering