Publisert 21.10.2019
Massetak og næringsområde Almenningsfjellet - Lokalisering av planområdet

Vågsøy kommune vedtok, med heimel i plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, i møte 13.12.2018 sak 100/18 Områderegulering for massetak og næringsområde på Almenningsfjellet, datert 26.01.2018, PlanID 201604, med nokre mindre endringar. Planen er no oppdatert i tråd med vedtaket.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering