Publisert 13.11.2019

Det er utarbeida eit utkast til nye vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kinn kommune. Vedtektene skal gjelde frå 01.01.2020. Høyringsfrist er 29.11.2019.

​Høyringsuttale kan sendast til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering