Publisert 02.11.2012
Bilde Kommunedelplan

Utval for plansaker har i sak 078/12 den 17. oktober 2012 vedteke å leggje Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024 ut til offentleg ettersyn med nokre presiseringar i vedtaket:

1. Planframlegget er berre ei høyring
2. Fleire strukturalternativ kan kome til seinare
3. Planen er ikkje økonomisk eller politisk realitetshandsama

a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering