Publisert 11.04.2012
Helse Førde

Samhandlingsbarometeret er ein nettstad utvikla i eit samarbeid mellom helseforetak og kommunar. Formålet er å samle og presentere tilgjengeleg statistikk og anna informasjon som er særleg relevant for samhandling mellom helseforetaket og kommunane.
Gjennom nettstaden vil kunnskap verte tilgjengeleg for både kommune- og spesialisthelstenesta i Sogn og Fjordane, og kunne styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa. Nettstaden vil ha informasjon om tilvisingspraksis og forbruk av spesialisthelsetenesta, og innehalde indikatorar frå kommunane der ein ser føre seg at det vil skje endringar i samband med samhandlingsreforma.

Lansering av nettstaden vil skje på Samhandlingskonferansen den 12.04.2012. Det ligg då føre ein første versjon av nettsida. Samhandlingsbarometeret vil vere under kontinuerleg utvikling i tida framover, og innehalde data og prosjektarbeid av og i frå kommunane og Helse Førde.

Du kjem inn på nettsida gjennom denne lenka: https://samhandlingsbarometeret.no

a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering