Publisert 16.08.2012
Glad fisk

I 2. kvartal var det ein folkevekst på 9 innbyggjarar, noko som er positivt i forhold til nedgangen i 1. kvartal. Hittil i år har vi blitt 5 færre i kommunen.

I Nordfjord (kommunane som er med i Nordfjordrådet) er det samla ein positiv folkevekst på 61 personar hittil i år. Folkeveksten skuldast ei positiv netto innvandring.

Netto innvandring er så stor at den kompensere for ei netto fråflytting innalandsk på -76 personar og eit negativt fødselsoverskot på -32 personar.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering