Publisert 07.05.2012
Helse Vest

Informasjon fra Helse Vest om Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus 2011 - 2013 finn du her

Prosjektet skal i eit samhandlingsperspektiv:
* vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta
* greie ut kva pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved lokalsjukehus for           pasientgrupper som i framtida vil ha størst behov for helsetenester lokalt.

Informasjon og fakta knytt til utviklingsprosjektet vil fortløpande bli lagt ut på desse sidene.


a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering