Kvifor logge inn

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få førehandsutfylt registrerte brukaropplysninger i dei ulike elektroniske skjemaene du nyttar.