Nye Kinn kommune

Flora og Vågsøy - kommunevåpen - Klikk for stort bilete Kinn kommune har no fått eiga heimeside der ein i tida fram mot samanslåinga av Flora og Vågsøy kommunar vil kunne halde seg oppdatert på arbeidet som vert gjort. Ein vil mellom anna finne informasjon om møter i fellesnemnda, oversikt over ulike rapportar som omhandlar den nye kommunen i tillegg til informasjon for dei tilsette.

Flora og Vågsøy kommunar skal saman byggje nye Kinn kommune.  Den nye kystkommunen i Sogn og Fjordane vil få ca. 18.000 innbyggjarar og om lag 1800 tilsette.  Dei to kommunane har saman utarbeidd ein intensjonsavtale (PPTX, 8 MB)som grunnlag for etableringa av den nye kommunen.  Det er store ambisjonar om å skape ein sterk kystkommune og skape regional slagkraft.  Kommunen med byane Florø og Måløy er særleg sterke på næringsliv både innan petroleums-, maritime- og marine næringar. 


Kommunesamanslåing mellom Flora og Vågsøy skjer frå 01.01.2020.

Ved samanslåing av kommunar skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga. Val av Fellesnemnd vart gjort i juni 2017 av både Flora (PDF, 373 kB) og Vågsøy (PDF, 609 kB) kommunar.

Kommuneproposisjonen 2018 (PDF, 4 MB)
Stortingets behandling av kommunereformen 08.06.2017 (PDF, 486 kB)
Kommunestyrevedtak Samanslåing Flora/Vågsøy (PDF, 995 kB)
Møter i Fellesnemnda
Reglement for Fellesnemnd Kinn (PDF, 51 kB)

Tidlegare kommunereformarbeid:
Eid, Selje, Vanylven og Vågsøy
Selje, Vanylven og Vågsøy
Bremanger, Flora og Vågsøy
Nullalternativet

Generell informasjon:
Temaside om kommunereforma
Kommunedata
Lag din kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Forskningsrapportar
Nytt innteksystem for kommunane
Regionreforma - fyrste del offentleggjort 05.04.2016


 

 

 

Publisert av Eli M. Stølan. Sist endra 21.11.2017