Brannbamsen Bjørnis er komt til Vågsøy brannvesen

Brannbamsen Bjørnis - Klikk for stort bilete

Brannbamsen Bjørnis er komt til Vågsøy, og gleder seg til å få vere med på opplæring og forebyggende arbeid rundt om i kommunen.

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer. Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.

Brannbamsen Bjørnis er utviklet av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS , og har flere ansatte som jobber med Bjørnisprosjektet.

Her i VBRE vil Brannbamsen Bjørnis sitte på i brannbilene, og det vil være vakthavende utrykningsleder/ befal som avgjør om Bjørnis skal deles ut.

Vi håper dere alle vil ta godt i mot Brannbamsen Bjørnis, og om det er spørsmål kan vi kontaktes på

brannbamsen@vagsoy.kommune.no

eller

Kim Hjelle tlf 918 32 818                    John Inge Henden tlf 941 54 102
brannsjef                                            varabrannsjef

Vi ønsker Brannbamsen Bjørnis velkommen til Vågsøy! 

 

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 26.04.2017