Bryggja vassverk

Vannkran - Klikk for stort bilete Vågsøy kommune har hatt havari på ein tilførselsleidning på Bryggja Vannbehandlingsanlegg.   Det vert tilført vatn med innblanding av råvatn på nettet.
Råvatnet vert klora og UV-bestråla, men fargetallet vil stige.
Vi tek sikte på at anlegget vil vere i drift igjen torsdag 30.01.2014.
 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering