Den store sluttedagen 20. oktober

Den store sluttedagen - Klikk for stort bilete Den store sluttedagen 20. oktober 2014 er en dag der Helsedirektoratet oppfordrer folk til å prøve å slutte med røyk og snus. Målet med dagen er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk 20. oktober, senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk og gjøre hjelpetilbudene bedre kjent.

De som gjør et slutteforsøk denne dagen får tilbud om 24-timers støtte på Røyketelefonen 800 400 85, Facebook og Slutta-appen. I tillegg oppfordrer vi til lokalt engasjement denne dagen. Fastleger, frisklivssentraler og annet personell har fått informasjon. Kanskje kan kommunen oppfordre egne ansatte til å ta en tobakksfri dag den 20. oktober.

Helsedirektoratet ønsker naturlig nok mest mulig oppmerksomhet rundt dagen, så vi setter pris om kommunen sprer budskapet på nettsider, i sosiale medier og andre aktuelle kanaler. Den store sluttedagen 20. oktober skjer også virtuelt, i form av et arrangement på Facebook:

https://www.facebook.com/events/520147514754925/