Dispensasjon i medhold av kapittel 19 i plan og bygningsloven

Dispensasjon 2015 - Klikk for stort bilete

Kommunen har samlet en del informasjon knyttet til dispensasjon i en egen veileder. Formålet med denne veilederen (PDF, 750 kB) er å forklare hva dispensasjon egentlig er, gi en oversikt over vilkårene for at kommunen skal kunne gi dispensasjon og vise hvordan søkere bør begrunne søknaden. Målsetningen er en mer effektiv saksbehandling av søknaden og større forutsigbarhet for alle parter.

Fylkesmannen i Vestland viser til skriv fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (PDF, 2 MB) om vilkår for dispensasjon og dispensasjonsvedtak etter plan og bygningsloven § 19-2. Les mer om Fylkesmannen sine føringer for behandling av dispensasjonssaker her.

NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening) har utarbeidet en egen veileder til dispensasjon (PDF, 60 kB).

 

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 21.02.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering