Dokumentsjekk for nye byggesaker

Sjekkliste tegninger byggesaker - Klikk for stort bilete

I alle nye byggesaker vil Plan- og utvikling gjennomføre en dokumentsjekk. Hvis søknaden mangler dokumentasjon vil ansvarlig søker eller tiltakshaver bli varslet om dette slik at manglende dokumentasjon kan ettersendes oss. Det er viktig å merke seg at saksbehandlingsfristen for kommunen ikke begynner å løpe før søknaden er komplett.


Vi legger nå ut sjekklistene på internett i håp om at det kan bidra til å oppnå flere komplette søknader.

Dokumentsjekk for nye byggesaker

I alle nye byggesaker skal det følge en dokumentsjekk. Målet er å oppnå raskere og mer enhetlig saksbehandling. Hvis søknaden mangler dokumentasjon vil ansvarlig søker eller tiltakshaver bli varslet om dette slik at sjekklister kan ettersendes oss. Det er viktig å merke seg at saksbehandlingsfristen for kommunen ikke begynner å løpe før søknaden er komplett.

Vi vil se gjennom sjekklistene. Dette er bare en kontroll av formalkrav, og om dokumentasjonen tilfredsstiller minimumskravene til søknadsdokumentasjon i henhold til lov og forskrift. Den innholdsmessige kvaliteten i dokumentasjonen er ikke vurdert, og det er heller ikke foretatt noen vurdering av det omsøkte tiltaket på dette tidspunktet.

Det er utarbeidet en sjekkliste som vi ønsker ansvarlig søker skal fylle ut og som kommunens saksbehandler går gjennom når det kommer nye søknader. Listen er i utgangspunktet ment som et verktøy i saksbehandlingen, men siden svært mange søknader vi mottar mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon, ser vi at listen også kan være et nyttig hjelpemiddel for ansvarlig søker/tiltakshaver.

Vi legger nå ut Sjekkliste for nye byggesaker (PDF, 58 kB) på internett for å bidra til å oppnå flere komplette søknader. Tegningsgrunnlaget i mange byggesaker er mangelfullt. Det er derfor laget en Sjekkliste for tegninger i byggesaker (PDF, 26 kB)som går gjennom i forbindelse med dokumentsjekken.

Vi vil bruke disse utfylte sjekklistene i forbindelse med svar til søker om evt. manglende søknadsdokumentasjon. Målet med denne dokumentsjekken er at ansvarlig søker og/eller tiltakshaver skal få svar om manglende dokumentasjon så tidlig som mulig i byggesaken.