E-sigarettar inn i røykelova frå 01.07.2017

Bruk av e-sigarettar i lokaler der allmennheita har adgang har så langt ikkje vore omfatta av «røykelova» fordi produktet ikkje er definert som ei tobakksvare og ikkje avgir røyk, men damp. Eigar/styrar av eit lokale kan likevel i kraft av styringsretten sin forby bruk av e-sigarettar i lokala/områda sine.

 

Frå 01.07.2017 vil likevel e-sigarettar, både med og utan nikotin, omfattast av røykelova (regjeringen.no) slik at det blir forbode å dampe alle stader der det no er forbode å røyke.

Direktoratet støttar dei verksemdene som allereie no inkluderer bruken av e-sigarettar i røykeforbodet sitt. Det har teke lang tid å få fjerna røyk frå innelufta, og det kan då verke unødvendig å tilføre ny luftforureining innandørs. Det finst stoff i e-sigarettane som kan medføre helseskader og plager (helsenorge.no). Dampen frå nikotinhaldige e-sigarettar inneheld så mykje nikotin at personar i nærleiken òg får det i seg.

Les meir: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/e-sigaretter-elektroniske-sigaretter-og-regelverk#e-sigaretter-inn-i-røykeloven-1.-juli-2017

 

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 16.06.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering