Felles Formannskapsmøte i Nordfjord

Logo Nordfjordkommunar - Klikk for stort bilete Alle Formannskapa i Nordfjord kommunane, deltek i dag torsdag 11.09.2014, på felles Formannskapsmøte på Nordfjordeid.  Tema er kommunereform.  

Målsetting med møtet:
- Markere starten på arbeidet med kommunereforma her i fylket
- Motivere kommunane til å ta grep om sine eigne prosessar
- Gje eit realistisk bilete av kva utfordringar kommunane står ovanfor og kva alternative løp det er lagt opp til

Adminstrasjonane frå den enkelte kommune deltek og på møtet.