Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
K-sak 037-13 Sakspapir Høyringsuttale Skulebruksplan PDF, 23 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 037-13 Vedlegg 1 - Høyringsuttale frå Vågsøy kommune - Skulebruksplan PDF, 78 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 037-13 Vedlegg 2 - Uttale frå Ungdomsrådet i Vågsøy - Skulebruksplanen PDF, 155 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 063/13 Interkommunalt samarbeid - Eid, Selje og Vågsøy PDF, 46 kB

17.09.2013 Filtype
Møtebok K 12.12.2013 PDF, 10 MB

17.12.2013 Filtype
Møtebok K 14.02.2013 PDF, 2 MB

19.04.2013 Filtype
Møtebok K 20.06.2013 PDF, 2 MB

27.06.2013 Filtype
Møtebok K 21.03.2013 PDF, 3 MB

22.03.2013 Filtype
Møtebok K 25.04.2013 PDF, 2 MB

13.05.2013 Filtype
Møtebok K 26.09.2013 PDF, 6 MB

02.10.2013 Filtype
Møtebok K 30.05.2012 PDF, 4 MB

03.06.2013 Filtype
Møtebok K 31.10.2013 PDF, 192 kB

04.11.2013 Filtype
Sakliste k 12.12.2013 (ekstrasak 104-105-106) PDF, 3 MB

11.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 093-099) PDF, 17 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 098) PDF, 6 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 100-103) PDF, 21 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (vedl. sak 095 Tekniske bestemmelser) PDF, 21 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (vedl. sak 102 Løsningsrapport Raudeberg vannverk) PDF, 11 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 14.02.2013 (kun referatsaker) PDF, 16 MB

07.02.2013 Filtype
Sakliste K 14.02.2013 (uten referatsaker) PDF, 23 MB

07.02.2013 Filtype
Sakliste K 20.06.2013 Sakene 051-058 minus vedl. sak 056 PDF, 24 MB

16.06.2013 Filtype
Sakliste K 20.06.2013 Sakene 059/13 - 067/13 PDF, 14 MB

16.06.2013 Filtype
Sakliste K 21.03.2013 - kun referatsaker PDF, 16 MB

13.03.2013 Filtype
Sakliste K 21.03.2013 uten referatsaker PDF, 23 MB

13.03.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 - kun referatsaker PDF, 7 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 - uten referatsaker og vedlegg sak 031-13 PDF, 14 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 Vedlegg sak 031-13 Planhefte Barstadvika PDF, 15 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Kun politiske saker PDF, 7 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Referatsaker PDF, 7 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - vedlegg sak 069-13 - 076-13 PDF, 22 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Vedlegg sak 077-13 - 084-13 PDF, 27 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - K-sak 040, 041 og 044-050/13 PDF, 20 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - Kun referatsaker PDF, 9 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - Sak 042-13 og 043-13 PDF, 5 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 31.10.2013 - K-sak 086-13 - 090-13 PDF, 16 MB

23.10.2013 Filtype
Sakliste K 31.10.2013 - K-sak 091-13 PDF, 18 MB

23.10.2013 Filtype
Tilleggssakliste K 14.02.2013 Sak 010-13 - 013-13 PDF, 14 MB

11.02.2013 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering