Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
K-sak 037-13 Sakspapir Høyringsuttale Skulebruksplan PDF, 23 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 037-13 Vedlegg 1 - Høyringsuttale frå Vågsøy kommune - Skulebruksplan PDF, 78 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 037-13 Vedlegg 2 - Uttale frå Ungdomsrådet i Vågsøy - Skulebruksplanen PDF, 155 kB

18.04.2013 Filtype
K-sak 063/13 Interkommunalt samarbeid - Eid, Selje og Vågsøy PDF, 46 kB

17.09.2013 Filtype
Møtebok K 12.12.2013 PDF, 10 MB

17.12.2013 Filtype
Møtebok K 14.02.2013 PDF, 2 MB

19.04.2013 Filtype
Møtebok K 20.06.2013 PDF, 2 MB

27.06.2013 Filtype
Møtebok K 21.03.2013 PDF, 3 MB

22.03.2013 Filtype
Møtebok K 25.04.2013 PDF, 2 MB

13.05.2013 Filtype
Møtebok K 26.09.2013 PDF, 6 MB

02.10.2013 Filtype
Møtebok K 30.05.2012 PDF, 4 MB

03.06.2013 Filtype
Møtebok K 31.10.2013 PDF, 192 kB

04.11.2013 Filtype
Sakliste k 12.12.2013 (ekstrasak 104-105-106) PDF, 3 MB

11.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 093-099) PDF, 17 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 098) PDF, 6 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (sak 100-103) PDF, 21 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (vedl. sak 095 Tekniske bestemmelser) PDF, 21 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 12.12.2013 (vedl. sak 102 Løsningsrapport Raudeberg vannverk) PDF, 11 MB

04.12.2013 Filtype
Sakliste K 14.02.2013 (kun referatsaker) PDF, 16 MB

07.02.2013 Filtype
Sakliste K 14.02.2013 (uten referatsaker) PDF, 23 MB

07.02.2013 Filtype
Sakliste K 20.06.2013 Sakene 051-058 minus vedl. sak 056 PDF, 24 MB

16.06.2013 Filtype
Sakliste K 20.06.2013 Sakene 059/13 - 067/13 PDF, 14 MB

16.06.2013 Filtype
Sakliste K 21.03.2013 - kun referatsaker PDF, 16 MB

13.03.2013 Filtype
Sakliste K 21.03.2013 uten referatsaker PDF, 23 MB

13.03.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 - kun referatsaker PDF, 7 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 - uten referatsaker og vedlegg sak 031-13 PDF, 14 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 25.04.2013 Vedlegg sak 031-13 Planhefte Barstadvika PDF, 15 MB

17.04.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Kun politiske saker PDF, 7 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Referatsaker PDF, 7 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - vedlegg sak 069-13 - 076-13 PDF, 22 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 26.09.2013 - Vedlegg sak 077-13 - 084-13 PDF, 27 MB

19.09.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - K-sak 040, 041 og 044-050/13 PDF, 20 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - Kun referatsaker PDF, 9 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 30.05.2013 - Sak 042-13 og 043-13 PDF, 5 MB

24.05.2013 Filtype
Sakliste K 31.10.2013 - K-sak 086-13 - 090-13 PDF, 16 MB

23.10.2013 Filtype
Sakliste K 31.10.2013 - K-sak 091-13 PDF, 18 MB

23.10.2013 Filtype
Tilleggssakliste K 14.02.2013 Sak 010-13 - 013-13 PDF, 14 MB

11.02.2013 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering