Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møtebok PU 05.09.2013 PDF, 5 MB

13.09.2013 Filtype
Møtebok PU 07.03.2013 PDF, 2 MB

07.03.2013 Filtype
Møtebok PU 09.04.2013 PDF, 46 kB

10.04.2013 Filtype
Møtebok PU 11.04.2013 PDF, 4 MB

16.04.2013 Filtype
Møtebok PU 13.05.2013 PDF, 3 MB

24.05.2013 Filtype
Møtebok PU 13.06.2013 PDF, 870 kB

18.06.2013 Filtype
Møtebok PU 17.10.2013 PDF, 325 kB

28.10.2013 Filtype
Møtebok PU 21.11.2013 PDF, 210 kB

22.11.2013 Filtype
Møtebok PU 24.01.2013 PDF, 43 kB

04.02.2013 Filtype
Møtebok PU 28.02.2013 PDF, 55 kB

07.03.2013 Filtype
Møtebok PU 28.11.2013 PDF, 2 MB

28.11.2013 Filtype
Møtebok PU 31.01.2013 PDF, 3 MB

05.02.2013 Filtype
Sakliste PU 05.09.2013 - Sak 052 og 053 PDF, 15 MB

28.08.2013 Filtype
Sakliste PU 05.09.2013 - Sak 054 PDF, 18 MB

28.08.2013 Filtype
Sakliste PU 05.09.2013 - Sak 055 PDF, 10 MB

28.08.2013 Filtype
Sakliste PU 09.04.2013 PDF, 4 MB

02.04.2013 Filtype
Sakliste PU 11.04.2013 PDF, 22 MB

06.04.2013 Filtype
Sakliste PU 11.04.2013 - Planhefte Barstadvika PDF, 3 MB

30.10.2013 Filtype
Sakliste PU 11.04.2013 - Sak 031 og 032 PDF, 17 MB

30.10.2013 Filtype
Sakliste PU 13.05.2013 PDF, 8 MB

06.05.2013 Filtype
Sakliste PU 13.06.2013 PDF, 25 MB

07.06.2013 Filtype
Sakliste PU 13.06.2013 - Sak 042 Kommunedelplan trafikksikring i Vågsøy PDF, 19 MB

07.06.2013 Filtype
Sakliste PU 13.06.2013 - Sak 043 Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune 2013-2025 PDF, 4 MB

07.06.2013 Filtype
Sakliste PU 13.06.2013 - Sak 048 Plankart for fortau mot Okshola PDF, 245 kB

07.06.2013 Filtype
Sakliste PU 17.10.2013 - Sak 059-13 PDF, 5 MB

08.10.2013 Filtype
Sakliste PU 17.10.2013 - Sakene 056, 057, 058, 060 og 061 PDF, 13 MB

08.10.2013 Filtype
Sakliste PU 21.11.2013 PDF, 10 MB

14.11.2013 Filtype
Sakliste PU 24.01.2013 PDF, 12 MB

16.01.2013 Filtype
Sakliste PU 28.02.2013 PDF, 8 MB

22.02.2013 Filtype
Sakliste PU 31.01.2013 PDF, 24 MB

28.01.2013 Filtype
Sakliste PU 31.01.2013 - Vedlegg sak 008 PDF, 25 MB

28.01.2013 Filtype
Sakliste PU 31.01.2013 - Vedlegg sak 009 PDF, 2 MB

28.01.2013 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering