Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møtebok Ekstraordinært F 25.09.2014 PDF, 23 kB

30.09.2014 Filtype
Møtebok F 02.10.2014 PDF, 3 MB

08.10.2014 Filtype
Møtebok F 03.04.2014 PDF, 108 kB

08.04.2014 Filtype
Møtebok F 05.06.2014 PDF, 2 MB

06.06.2014 Filtype
Møtebok F 06.11.2014 PDF, 51 kB

13.11.2014 Filtype
Møtebok F 08.05.2014 PDF, 706 kB

04.08.2014 Filtype
Møtebok F 11.09.2014 PDF, 2 MB

17.09.2014 Filtype
Møtebok F 11.12.2014 PDF, 126 kB

15.12.2014 Filtype
Møtebok F 13.11.2014 PDF, 564 kB

20.11.2014 Filtype
Møtebok F 16.10.2014 PDF, 943 kB

17.10.2014 Filtype
Møtebok F 19.06.2014 PDF, 3 MB

23.06.2014 Filtype
Møtebok F 20.11.2014 PDF, 50 kB

21.11.2014 Filtype
Møtebok F 22.05.2014 PDF, 5 MB

04.08.2014 Filtype
Møtebok F 27.03.2014 PDF, 3 MB

28.03.2014 Filtype
Møtebok F 27.11.2014 PDF, 203 kB

28.11.2014 Filtype
Møtebok F 30.01.2014 PDF, 172 kB

04.02.2014 Filtype
Sakliste F 02.10.2014 - F-sak 078-14 Referatsaker PDF, 4 MB

26.09.2014 Filtype
Sakliste F 02.10.2014 - minus sak F 078-14 Referatsaker PDF, 12 MB

26.09.2014 Filtype
Sakliste F 03.04.2014 PDF, 3 MB

28.03.2014 Filtype
Sakliste F 05.06.2014 PDF, 26 MB

28.05.2014 Filtype
Sakliste F 05.06.2014 - F-sak 046-14 - Vedlegg 1 PDF, 5 MB

28.05.2014 Filtype
Sakliste F 06.11.2014 PDF, 16 MB

30.10.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 PDF, 16 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 - Sak 033/14 vedlegg PDF, 15 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 - Sak 035/14 PDF, 14 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - ref.saker + saker 073/14 og 074/14 PDF, 2 MB

10.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 065/14 PDF, 21 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 068/14 PDF, 4 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 069-070/14 PDF, 20 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 071/14 PDF, 21 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Saker 060-064/14,066-067/14,072/14 PDF, 28 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Vedlegg 071/14 PDF, 9 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.12.2014 PDF, 27 MB

05.12.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 PDF, 18 MB

07.11.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 - F-sak 098-14 PDF, 6 MB

12.11.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 - F-sak 099-14 PDF, 6 MB

10.11.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 PDF, 15 MB

08.10.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 - Fsak 090-14 Økonomimelding II 2014 Vågsøy kommune PDF, 7 MB

16.10.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 - Sak 086-14 Vedlegg 4 PDF, 3 MB

08.10.2014 Filtype
Sakliste F 19.06.2014 PDF, 14 MB

12.06.2014 Filtype
Sakliste F 20.11.2014 PDF, 6 MB

14.11.2014 Filtype
Sakliste F 20.11.2014 - Vedlegg 2 Gebyr- og betalingssatser 2015 Vågsøy kommune PDF, 360 kB

14.11.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 PDF, 4 MB

12.05.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 - Ekstrasak F 041/14 PDF, 2 MB

19.05.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 - Ekstrasaker F 040/14, 041/14 og 042/14 PDF, 19 MB

19.05.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 PDF, 26 MB

20.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Ekstrasak F 022-14 PDF, 6 MB

24.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Ekstrasak F 023-14 PDF, 441 kB

25.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Sak 017/14 PDF, 17 MB

20.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 PDF, 19 MB

20.11.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 - F-sak 107/14 Gebyr og betalingssatser 2015 PDF, 360 kB

21.11.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 - F-sak 107/14 Økonomiplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2015 - 2018 PDF, 7 MB

21.11.2014 Filtype
Sakliste F 30.01.2014 PDF, 7 MB

23.01.2014 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering