Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Møtebok Ekstraordinært F 25.09.2014 PDF, 23 kB

30.09.2014 Filtype
Møtebok F 02.10.2014 PDF, 3 MB

08.10.2014 Filtype
Møtebok F 03.04.2014 PDF, 108 kB

08.04.2014 Filtype
Møtebok F 05.06.2014 PDF, 2 MB

06.06.2014 Filtype
Møtebok F 06.11.2014 PDF, 51 kB

13.11.2014 Filtype
Møtebok F 08.05.2014 PDF, 706 kB

04.08.2014 Filtype
Møtebok F 11.09.2014 PDF, 2 MB

17.09.2014 Filtype
Møtebok F 11.12.2014 PDF, 126 kB

15.12.2014 Filtype
Møtebok F 13.11.2014 PDF, 564 kB

20.11.2014 Filtype
Møtebok F 16.10.2014 PDF, 943 kB

17.10.2014 Filtype
Møtebok F 19.06.2014 PDF, 3 MB

23.06.2014 Filtype
Møtebok F 20.11.2014 PDF, 50 kB

21.11.2014 Filtype
Møtebok F 22.05.2014 PDF, 5 MB

04.08.2014 Filtype
Møtebok F 27.03.2014 PDF, 3 MB

28.03.2014 Filtype
Møtebok F 27.11.2014 PDF, 203 kB

28.11.2014 Filtype
Møtebok F 30.01.2014 PDF, 172 kB

04.02.2014 Filtype
Sakliste F 02.10.2014 - F-sak 078-14 Referatsaker PDF, 4 MB

26.09.2014 Filtype
Sakliste F 02.10.2014 - minus sak F 078-14 Referatsaker PDF, 12 MB

26.09.2014 Filtype
Sakliste F 03.04.2014 PDF, 3 MB

28.03.2014 Filtype
Sakliste F 05.06.2014 PDF, 26 MB

28.05.2014 Filtype
Sakliste F 05.06.2014 - F-sak 046-14 - Vedlegg 1 PDF, 5 MB

28.05.2014 Filtype
Sakliste F 06.11.2014 PDF, 16 MB

30.10.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 PDF, 16 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 - Sak 033/14 vedlegg PDF, 15 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 08.05.2014 - Sak 035/14 PDF, 14 MB

30.04.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - ref.saker + saker 073/14 og 074/14 PDF, 2 MB

10.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 065/14 PDF, 21 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 068/14 PDF, 4 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 069-070/14 PDF, 20 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Sak 071/14 PDF, 21 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Saker 060-064/14,066-067/14,072/14 PDF, 28 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.09.2014 - Vedlegg 071/14 PDF, 9 MB

04.09.2014 Filtype
Sakliste F 11.12.2014 PDF, 27 MB

05.12.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 PDF, 18 MB

07.11.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 - F-sak 098-14 PDF, 6 MB

12.11.2014 Filtype
Sakliste F 13.11.2014 - F-sak 099-14 PDF, 6 MB

10.11.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 PDF, 15 MB

08.10.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 - Fsak 090-14 Økonomimelding II 2014 Vågsøy kommune PDF, 7 MB

16.10.2014 Filtype
Sakliste F 16.10.2014 - Sak 086-14 Vedlegg 4 PDF, 3 MB

08.10.2014 Filtype
Sakliste F 19.06.2014 PDF, 14 MB

12.06.2014 Filtype
Sakliste F 20.11.2014 PDF, 6 MB

14.11.2014 Filtype
Sakliste F 20.11.2014 - Vedlegg 2 Gebyr- og betalingssatser 2015 Vågsøy kommune PDF, 360 kB

14.11.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 PDF, 4 MB

12.05.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 - Ekstrasak F 041/14 PDF, 2 MB

19.05.2014 Filtype
Sakliste F 22.05.2014 - Ekstrasaker F 040/14, 041/14 og 042/14 PDF, 19 MB

19.05.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 PDF, 26 MB

20.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Ekstrasak F 022-14 PDF, 6 MB

24.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Ekstrasak F 023-14 PDF, 441 kB

25.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.03.2014 - Sak 017/14 PDF, 17 MB

20.03.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 PDF, 19 MB

20.11.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 - F-sak 107/14 Gebyr og betalingssatser 2015 PDF, 360 kB

21.11.2014 Filtype
Sakliste F 27.11.2014 - F-sak 107/14 Økonomiplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2015 - 2018 PDF, 7 MB

21.11.2014 Filtype
Sakliste F 30.01.2014 PDF, 7 MB

23.01.2014 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering