Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
F-sak 011-15 Framtidig kommunestruktur - Mandat for utgreiing i Nordfjord PDF, 964 kB

20.01.2015 Filtype
F-sak 012-15 Måløyraidet opplevingssenter - Søknad om driftsstøtte PDF, 4 MB

20.01.2015 Filtype
Møtebok 27.08.2015 PDF, 835 kB

28.08.2015 Filtype
Møtebok F 04.06.2015 PDF, 7 MB

24.07.2015 Filtype
Møtebok F 05.11.2015 PDF, 84 kB

06.11.2015 Filtype
Møtebok F 07.05.2015 PDF, 2 MB

12.05.2015 Filtype
Møtebok F 12.03.2015 PDF, 6 MB

13.03.2015 Filtype
Møtebok F 12.11.2015 PDF, 551 kB

13.11.2015 Filtype
Møtebok F 15.10.2015 PDF, 2 MB

20.10.2015 Filtype
Møtebok F 18.06.2015 PDF, 191 kB

24.06.2015 Filtype
Møtebok F 19.11.2015 PDF, 2 MB

25.11.2015 Filtype
Møtebok F 22.01.2015 PDF, 571 kB

26.01.2015 Filtype
Møtebok F 23.04.2015 PDF, 5 MB

12.05.2015 Filtype
Møtebok F 26.02.2015 PDF, 4 MB

03.03.2015 Filtype
Møtebok F 26.10.2015 PDF, 29 kB

04.11.2015 Filtype
Møtebok F 26.11.2015 PDF, 4 MB

27.11.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 - Ekstra referatsaker PDF, 2 MB

03.06.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 060 - 069 PDF, 22 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 070 - 074 PDF, 26 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 075 - 078 PDF, 6 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 05.11.2015 PDF, 9 MB

30.10.2015 Filtype
Sakliste F 05.11.2015 - Vedlegg F-sak 117-15 PDF, 7 MB

03.11.2015 Filtype
Sakliste F 07.05.2015 PDF, 18 MB

30.04.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - F-sak 024 - 030 PDF, 16 MB

05.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - F-sak 031 - 032 PDF, 3 MB

05.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - Fsak 033 - 035 + 2 ekstra referatsaker PDF, 6 MB

12.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.11.2015 PDF, 15 MB

06.11.2015 Filtype
Sakliste F 12.11.2015 - F-sak 129-15 - Vedlegg PDF, 2 MB

10.11.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 098-15 - 099-15 PDF, 18 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 100-15 - 110/15 PDF, 20 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 111/15 PDF, 14 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 112/15 PDF, 16 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 18.06.2015 PDF, 15 MB

11.06.2015 Filtype
Sakliste F 18.06.2015 - Referatsak - Generalforsamling Vågsøy Parkering AS PDF, 438 kB

16.06.2015 Filtype
Sakliste F 19.11.2015 PDF, 11 MB

13.11.2015 Filtype
Sakliste F 19.11.2015 - Fsak 142/15 og 143/15 PDF, 910 kB

19.11.2015 Filtype
Sakliste F 22.01.2015 PDF, 23 MB

15.01.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 051 PDF, 3 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 036 - 038 PDF, 22 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 039 - 042 PDF, 23 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 043 - 049 PDF, 13 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon HENT PDF, 14 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon Skanska PDF, 11 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon Veidekke PDF, 5 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 050 PDF, 25 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 PDF, 4 MB

03.03.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 014 - 016 PDF, 16 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 017 - 021 PDF, 28 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 022 - 023 PDF, 10 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Ekstra referatsaker PDF, 2 MB

26.11.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Fsak 144-15 - 156-15 PDF, 20 MB

20.11.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Fsak 157-15 - 158-15 PDF, 22 MB

20.11.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste PDF, 24 MB

20.08.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste - Fsak 088/15 PDF, 19 MB

20.08.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste - Fsak 097/15 PDF, 17 MB

20.08.2015 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering