Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
F-sak 011-15 Framtidig kommunestruktur - Mandat for utgreiing i Nordfjord PDF, 964 kB

20.01.2015 Filtype
F-sak 012-15 Måløyraidet opplevingssenter - Søknad om driftsstøtte PDF, 4 MB

20.01.2015 Filtype
Møtebok 27.08.2015 PDF, 835 kB

28.08.2015 Filtype
Møtebok F 04.06.2015 PDF, 7 MB

24.07.2015 Filtype
Møtebok F 05.11.2015 PDF, 84 kB

06.11.2015 Filtype
Møtebok F 07.05.2015 PDF, 2 MB

12.05.2015 Filtype
Møtebok F 12.03.2015 PDF, 6 MB

13.03.2015 Filtype
Møtebok F 12.11.2015 PDF, 551 kB

13.11.2015 Filtype
Møtebok F 15.10.2015 PDF, 2 MB

20.10.2015 Filtype
Møtebok F 18.06.2015 PDF, 191 kB

24.06.2015 Filtype
Møtebok F 19.11.2015 PDF, 2 MB

25.11.2015 Filtype
Møtebok F 22.01.2015 PDF, 571 kB

26.01.2015 Filtype
Møtebok F 23.04.2015 PDF, 5 MB

12.05.2015 Filtype
Møtebok F 26.02.2015 PDF, 4 MB

03.03.2015 Filtype
Møtebok F 26.10.2015 PDF, 29 kB

04.11.2015 Filtype
Møtebok F 26.11.2015 PDF, 4 MB

27.11.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 - Ekstra referatsaker PDF, 2 MB

03.06.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 060 - 069 PDF, 22 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 070 - 074 PDF, 26 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 04.06.2015 Fsak 075 - 078 PDF, 6 MB

28.05.2015 Filtype
Sakliste F 05.11.2015 PDF, 9 MB

30.10.2015 Filtype
Sakliste F 05.11.2015 - Vedlegg F-sak 117-15 PDF, 7 MB

03.11.2015 Filtype
Sakliste F 07.05.2015 PDF, 18 MB

30.04.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - F-sak 024 - 030 PDF, 16 MB

05.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - F-sak 031 - 032 PDF, 3 MB

05.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.03.2015 - Fsak 033 - 035 + 2 ekstra referatsaker PDF, 6 MB

12.03.2015 Filtype
Sakliste F 12.11.2015 PDF, 15 MB

06.11.2015 Filtype
Sakliste F 12.11.2015 - F-sak 129-15 - Vedlegg PDF, 2 MB

10.11.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 098-15 - 099-15 PDF, 18 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 100-15 - 110/15 PDF, 20 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 111/15 PDF, 14 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 15.10.2015 - Fsak 112/15 PDF, 16 MB

09.10.2015 Filtype
Sakliste F 18.06.2015 PDF, 15 MB

11.06.2015 Filtype
Sakliste F 18.06.2015 - Referatsak - Generalforsamling Vågsøy Parkering AS PDF, 438 kB

16.06.2015 Filtype
Sakliste F 19.11.2015 PDF, 11 MB

13.11.2015 Filtype
Sakliste F 19.11.2015 - Fsak 142/15 og 143/15 PDF, 910 kB

19.11.2015 Filtype
Sakliste F 22.01.2015 PDF, 23 MB

15.01.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 051 PDF, 3 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 036 - 038 PDF, 22 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 039 - 042 PDF, 23 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 043 - 049 PDF, 13 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon HENT PDF, 14 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon Skanska PDF, 11 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 048 - Vedlegg - Presentasjon Veidekke PDF, 5 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 23.04.2015 - F-sak 050 PDF, 25 MB

17.04.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 PDF, 4 MB

03.03.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 014 - 016 PDF, 16 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 017 - 021 PDF, 28 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.02.2015 - F-sak 022 - 023 PDF, 10 MB

19.02.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Ekstra referatsaker PDF, 2 MB

26.11.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Fsak 144-15 - 156-15 PDF, 20 MB

20.11.2015 Filtype
Sakliste F 26.11.2015 - Fsak 157-15 - 158-15 PDF, 22 MB

20.11.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste PDF, 24 MB

20.08.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste - Fsak 088/15 PDF, 19 MB

20.08.2015 Filtype
Sakliste F 27.08.2015 Sakliste - Fsak 097/15 PDF, 17 MB

20.08.2015 Filtype
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering