Fjerning av oljekamin og tank

Logo - Klikk for stort bilete

Nå får du 6 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Eldre kaminanlegg er lite energieffektive. De utnytter normalt kun rundt 60 prosent av energien i oljen eller parafinen, sammenlignet med rentbrennende vedovner eller pelletskaminer som utnytter opp til 85 prosent av energien i brenselet. I tillegg betaler du unødvendig mye for varme, på grunn av den høye oljeprisen.

Erstatter du oljekaminen med en vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe, får du penger tilbake for fjerningen av oljekaminen. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av den nye varmeløsningen. En Klimavennlig varmeløsning vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Fjerning av oljekamin og tank egner seg best for deg som:

 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.
 • Vil erstatte fossil oppvarming med en mer energieffektiv løsning.
 • Ønsker mer forutsigbare og lavere oppvarmingskostnader.
 • Ønsker moderne oppvarmingsløsning.
 •  

Gode grunner til å fjerne oljekamin og tank:

 • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
 • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
 • Du slipper oljelukt.
 • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje.
 • Du reduserer klimagassutslippene.
 •  

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljekamin-og-tank/