Flexitaxien i Måløy

Taxiskilt - Klikk for stort bilete Passasjertalet på flexitaxien i Måløy har gått ned.  Leder i eldrerådet, Nils Holvik, oppmoder  dei som ynskjer eit slikt tilbod i kommunen, å nytte seg av tilbodet.

I samarbeid med Måløy Taxi er det oppretta serviceskyss/flexitaxi for eldre og funksjonshemma som har behov for skyss frå A til B.

Serviceskyssen/Flexitaxien vil kjøre til faste tider fire dager i veka. Den starter ved taxisentralen og kjører først Måløy, og etter det til Kulatoppen, i etterkant av Måløyruta.

Kjøreplanen leggast opp med grunnlag i aktuelle bestillingar.
Alle som har behov for transport må bestille på telefon: 57 85 13 52 seinast 1/2 time før avgang.

Kjøreplanen er slik:

Måløy og Kulatoppen:
Mandag, onsdag og fredag: kl: 10:30 og 13:30 (Kulatoppen er også muleg samme tidspunkt)
Laurdag, kl: 11:00 og 14:00

Kulatoppen:
Onsdag, kl. 15:45 og 18:00 (mulig 10:30 og 13:30)