Folkehelseavdelinga - eit interkommunalt samarbeid

Bilde folkehelse.jpg - Klikk for stort bilete Folkehelseavdelinga er eit interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, folkehelse og smittevern.
Vågsøy kommune blei i 2015 ei av kommunane i denne gruppa i Sogn og Fjordane.


Folkehelsearbeid kan definerast som ". . . samfunnet sin totale innsats for å opprettholde, betre og fremje folkehelse. I dette ligg betydninga av å styrke verdiar som gjev det enkelte individ og grupper moglegheiter for ansvar, deltaking, solidaritet, meistring og kontroll over eige liv og situasjon".

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 22.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering