Folkemøte om Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune

Bilde Kommunedelplan

Vågsøy kommune inviterer deg til å komme med innspel til Oppvekstplanen som er under utarbeiding.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 09.11.2012

Oppvekstplanen viser korleis vi skal utvikle oppvekstsektoren med kvalitet for alle i kommunen.

For at vi skal nå visjonen Glade menneske som meistrar må vi alle bidra, anten vi er barn, ungdom, føresett, medborgar, lag- og organisasjon eller tilsett. Ein god oppvekst med kvalitet krev at vi gjer store investeringar anten vi vel å oppretthalde eksisterande struktur eller byggje nye skular og barnehagar.

Vi ynskjer å høyre di meining om korleis vi skal prioritere og arbeide for ein god oppvekst i Vågsøy, og ønskjer deg velkommen til eit ope møte med planutvalet, oppvekst- og kulturutvalet og administrasjonen i Kommunestyresalen, 3. etg. Rådhuset mandag den 12.11.2012 kl. 18.00.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering