Folkerøysting kommunereform - førehandsrøysting

Kommunereforma - Klikk for stort bilete

Sak om kommunereform og innbyggarhøyring var oppe til behandling i Kommunestyret 03.03.2016, K-sak 017/16. Det vart vedteke rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 25. april.

Her er oversikt over kvar ein kan røyste måndag 25. april

Dersom du ikkje har høve til eller ikkje ønskjer å røyste på folkerøystingsdagen 25. april,  kan du førehandsrøyste frå måndag 21. mars til og med laurdag 23. april.

I Vågsøy kan du førehandsrøyste på servicetorget på rådhuset, Gate 1 nr. 64:
Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30 i førehandsrøysteperioden.

Utvida opningstid for førehandsrøysting:
Torsdag 21. april til kl. 18.00

Laurdag 23. april kl. 10.00 - 14.00

På institusjonane:
Bryggja omsorgssenter torsdag 21. april kl. 10.00 - 11.00
Kulatoppen omsorgssenter torsdag 21. april kl. 16.00 - 17.00
Skaretun omsorgssenter onsdag 20. april kl. 15.30 - 16.30

Måløy Vidaregåande skule:
Kantina torsdag 21. april kl. 11.30 - 12.30
Fagskulen torsdag 21. april kl. 13.00 - 14.00

Vågsøy ungdomsskule (modulbygget på Tennebø):

Onsdag 20. april kl. 11.00 – 12.00

Selstadgården:
2. etasje onsdag 20. april kl. 14.00 – 15.00

Bustadar gate 2:
Onsdag 20. april kl. 12.30 – 13.30

Nærare informasjon om dette finn du som oppslag på institusjonane og på skulen.

Røysting heime:
Veljarar som er sjuke eller uføre og av den grunn ikkje kan møte fram i røystelokalet på valdagen, eller i røystelokalet for førehandsrøysting, kan etter søknad til valstyret få røyste heime (der dei held til).

Fristen for å søkje om å få røyste heime er onsdag 20. april.

Søknad kan sendast skriftleg til Vågsøy valstyre, Postboks 294, 6701 Måløy eller på epost til post@vagsoy.kommune.no. Du kan òg kontakte oss på telefon 57 84 50 00.

Meir informasjon om valet finn du under "knappen": Rådgjevande folkerøysting

 

Har eg røysterett

Manntal - Rådgjevande folkerøysting

Valkort

Røystesetlar

Førehandrøysting

Brevrøysting

Rådgjevande folkerøysting

Brosjyre - rådgjevande folkerøysting

Vågsøy kommune - Nullalternativet (PDF, 335 kB)

Intensjonsavtale mellom kommunane Vågsøy,Selje og Vanylven (PDF, 491 kB)

Administrativ organisering og fordeling av oppgåvene (PDF, 309 kB)

Kommunereformrapport versjon 13.01.2016 - utgreiing (PDF, 2 MB)

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 29.03.2016
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering