Folketalsutvikling pr. 01.01.2013

Ung i Vågsøy - Klikk for stort bileteUng i Vågsøy I løpet av 2012 vart det 499 fleire innbyggjarar i Sogn og Fjordane, og folketalet pr. 1. januar 2013 er 108.700.
Folketalsveksten i Sogn og Fjordane var på 499 noko som gjev ein folkevekst på 0,46% noko som er langt under landsgjennomsnittet.  Folkeveksten i landet var på 1,3% i 2012.
I Vågsøy er nedgongen på 10 personar og folketalet er no 6.119, ein nedgang på 0,16%.   

 


 

Selje har ein nedgang på 42 personar, Eid 30 personar medan Bremanger har ein auke på 54 personar i 2012.

Langt under snittet
Auken i folketalet i Sogn og Fjordane ligg langt under gjennomsnittet for heile landet, som var på 1,3 prosent i 2012.

Folketalet per 1. januar i Norge var 5.051.300, ein auke på 65.400 frå året før. Prosentvis er dette ein vekst som plasserer Norge heilt i toppen i Europa.

Sju av fylka i Norge hadde overskot av flytting innanlandsk, mens dei tolv andre opplevde innanlandsk utflytting.

I prosent var flyttetapet aller størst i Sogn og Fjordane, der den innanlandske utflyttinga utgjorde 0,8 prosent av folketalet.

Det som likevel fører til folkevekst i fylket i fjor, er ei innflytting frå utlandet på 1,2 prosent.

Desse veks mest
Førde og Gaular er kommunane i Sogn og Fjordane med sterkast vekst i folketalet i 2012.

Innbyggartalet i Førde auka med 252, ein auke på to prosent. I Gaular auka folketalet med 75, og dette er ein auke på 2,6 prosent.

Også Sogndal, Bremanger, Fjaler og Hornindal opplever ein auke i folketalet som er høgare enn landsgjennomsnittet (sjå tabell for heile fylket under).

Går mest ned
Prosentvis var det Hyllestad som opplevde den verste utviklinga i folketalet i 2012. Her vart det 33 færre innbyggjarar i løpet av året, og dette er ein nedgang på 2,3 prosent.

Dei andre kommunane med størst prosentvis nedgang i folketalet var Årdal, Selje og Lærdal. Her vart talet innbyggjarar redusert med høvesvis 0,9, 1,5 og 1,3 prosent.

 

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 21.02.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering