Forskrift om samanslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune til Kinn kommune er fastsett

Flora og Vågsøy - Klikk for stort bilete

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsette 19.12.2017 forskrift om samanslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune frå 01.01.2020. Namnet på den nye kommunen er Kinn kommune.

I tillegg til å fastsette namn på den samanslåtte kommunen og tidspunkt for når samanslåinga trer i kraft, fastset forskrifta talet på medlemer i kommunestyret. Vidare blir det gitt overgangsreglar for lokale forskrifter, kommunale planar og reglar om forliksråd og om eigedomsskatt. Forskrifta er kunngjort på Lovdata. Forskrifta trer i kraft straks.

Forskrift om samanslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune til Kinn kommune. (PDF, 247 kB)

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 02.01.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering